Po wiosennym zebraniu plenarnym Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

W dniu 20 maja 2021 roku odbyło się wiosenne zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Ze względu na sytuację epidemiczną zebranie to odbyło się w trybie wideokonferencji.


W trakcie pierwszej części tego zebrania wykłady pod wspólnym tytułem: „Wokół kryzysu klimatycznego - zagrożenia i środki zaradcze”, wygłosili: prof. dr hab. Jan Kozłowski, który mówił o dekarbonizacji gospodarki; prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, który zajął się tematem suszy, powodzi i wzrostu poziomu morza; prof. dr hab. Marek Konarzewski zadał pytanie czy jest szansa na zmobilizowanie społeczeństw?

W dalszej części obrad dyskutowano sprawę wniosków z okresowej oceny 6 jednostek naukowych, których ocena była prowadzona przez Radę Kuratorów wiosną tego roku. W wyniku głosowania zarządzonego w dniu zebrania plenarnego Wydział podjął uchwały od nr 1 do 6/2021 Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawach opinii Wydziału dotyczących wniosków Rady Kuratorów Wydziału w sprawie okresowej oceny 6 instytutów w 2021 roku. Wszystkie wnioski Rady Kuratorów Wydział zaopiniował pozytywnie i zalecił wykorzystanie przez Instytut rekomendacji Rady.

W trakcie zebrania przekazano też informację dotyczącą ogłoszonych w 2021 roku wyborów członków krajowych Polskiej Akademii Nauk oraz członków Akademii Młodych Uczonych. Wszelkie informacje dotyczące wyborów znajdują się na stronie BIP PAN.