Zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

W dniu 26 maja 2022 roku, gościnnie w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, odbędzie się pierwsze w tym roku zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Zebranie to będzie połączone w z uroczystością wręczenia nagród i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z 2021 roku oraz Medali im. Michała Oczapowskiego z 2020 i 2021 roku. Wykład pt. „Regulacja niekodującego RNA w mitochondriach człowieka” wygłosi dr hab. Roman Szczęsny z Zespołu Naukowego z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, który został nagrodzony nagrodą Wydziału w 2021 roku.

W dalszej części zebrania planowane jest między innymi przedstawienie wniosku Rady Kuratorów Wydziału w sprawie okresowej oceny Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz podjęcie uchwały Wydziału w sprawie wskazania przez Wydział członków Polskiej Akademii Nauk do udziału w pracach rad naukowych instytutów oraz innych jednostek PAN właściwych dla Wydziału ze względu na specjalność naukową w kadencji 2023 - 2026.