Pożegnanie Pana Profesora Tadeusza Bielickiego

W dniu 1 lipca 2022 roku na Starych Powązkach w Warszawie nasz Wydział pożegnał zmarłego w dniu 20 czerwca 2022 roku Profesora Tadeusza Bielickiego, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, wybitnego uczonego zajmującego się antropologią oraz biologicznymi przejawami rozwarstwienia społecznego.

fot.Tadeusz_Bielicki.jpg

Profesor Tadeusz Bielicki zawodowo był związany z Zakładem Antropologii PAN we Wrocławiu. Był dyrektorem tego Zakładu w latach 1971-2001. Prof. Bielicki był autorem wielu prac naukowych i monografii z zakresu antropologii dotyczących społecznych uwarunkowań wzrastania i dojrzewania oraz stratyfikacji społecznej. Był twórcą polskiej szkoły antropologii społecznej. 

Profesor Tadeusz Bielicki w latach 1999-2006 był członkiem Prezydium PAN. W latach 1999-2002 był przewodniczącym Wydziału II Nauk Biologicznych PAN. Był też Wiceprezydentem Europejskiej Unii Antropologów (1992-1996). W 2002 został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Z wielkim smutkiem żegnamy niezwykłego człowieka, pełnego radości życia. Żegnamy badacza, wychowawcę i dydaktyka, którego wspominać będzie wiele pokoleń naukowców. Zachowujemy w pamięci Jego oddanie sprawom nauki i ludzi.                              

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Prof. Tadeusz Bielicki - fot. z Archiwum PAN