Wręczono Nagrody Naukowe Wydziału II PAN 2016

14 grudnia 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród naukowych i wyróżnień wydziałów Polskiej Akademii Nauk. Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN przyznał nagrody, wyróżnienia oraz odznaczenia Medalem im. Michała Oczapowskiego.

Czytaj więcej

Ziemia w 600 tysiącach kawałków

Nowopowstała mapa światowych bezdroży [ang. roadless areas] pokazuje, że powierzchnia naszej planety jest pocięta drogami na ponad 600 tysięcy fragmentów. Ponad połowa z nich jest mniejsza niż 1 km2. Dzięki drogom ludzie dotarli do niemal każdego zakątka Ziemi, ale świat przyrody ponosi za to ogromne ekologiczne koszty. Obecność dróg znacząco obniża zdolność efektywnego funkcjonowania ekosystemów, negatywnie wpływa też na możliwości zapewnienie ludziom podstawowych usług ekosystemowych, niezbędnych dla naszego przetrwania. Pomimo intensywnych starań i działań na rzecz zachowania światowego dziedzictwa przyrodniczego, wiele z niezwykle cennych bezdrożnych obszarów wciąż pozostaje bez żadnej ochrony. Niniejsze badania wskazują na fakt, iż program zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych nie uwzględnia znaczenia bezdroży dla osiągnięcia założonych celów.

Czytaj więcej

Różnorodność biologiczna lasów i ich produktywność w skali globalnej publikacja w Science

Poszukiwanie zależności między różnorodnością biologiczną a produktywnością ekosystemów było i jest przedmiotem licznych badań ekologicznych prowadzonych przez badaczy w wielu krajach. Dotychczas zebrano liczne dowody na istnienie tej relacji w badaniach obejmujących rośliny zielne i tworzone przez nie zbiorowiska, jednakże były to głównie prace o zasięgu lokalnym i regionalnym. Zdecydowanie rzadziej skupiano się na roślinach drzewiastych i ekosystemach leśnych, dominującą częścią których są drzewa. Analiza naukowych baz danych wskazuje na to, że liczba publikowanych rocznie prac dotyczących tej tematyki stale wzrasta, jednakże trudno było przypuszczać, iż w najbliższym czasie omawiane zależności zostaną opisane na poziomie globalnym.

Czytaj więcej

Członkowie Polskiej Akademii Nauk wśród laureatów polskiego Nobla

Na Zamku Królewskim w Warszawie 8 grudnia z udziałem Prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego i Wiceprezesa Akademii prof. Edwarda Nęcki odbyła się uroczystość wręczenia nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Nagrody, które cieszą się opinią najważniejszych wyróżnień naukowych w Polsce otrzymali: prof. Bogdan Wojciszke, prof. Jan Kozłowski, prof. Marek Samoć oraz prof. Józef Spałek.

Czytaj więcej

Prof. Krzysztof W. Nowak laureatem nagrody naukowej Prezesa PAN za 2016 rok.

Prof. Krzysztof W. Nowak, członek korespondent PAN z naszego Wydziału otrzymał nagrodę naukową Prezesa PAN za 2016 rok. Jest to nagroda za zainicjowanie nowoczesnych badań nad hormonalną regulacją endokrynnej funkcji trzustki w kontekście magazynowania energii w tkankach i genezy chorób zespołu metabolicznego, a także za stworzenie liczącej się w świecie naukowej grupy badawczej oraz za aktywną działalność upowszechniającą naukę.

Czytaj więcej

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badan Żywności PAN w Olsztynie nawiązuje współpracę z Uniwersytetem w Obihiro w Japonii

Prowadzenie wspólnych projektów badawczych, wymiana naukowców i studentów, organizowanie wspólnych szkoleń i seminariów naukowych - to tylko niektóre z założeń trójstronnej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim a Uniwersytetem Rolniczym i Medycyny Weterynaryjnej w Obihiro (Japonia).

Czytaj więcej