Tatry w obiektywie prof. Romualda Zabielskiego

„Moje Tatry” – taki tytuł nosi wystawa zdjęć prof. Romualda Zabielskiego, członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk i nauczyciela akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na której wernisaż w czwartek, 1 września, zapraszają Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN oraz Miejska Biblioteka Publiczna Planeta 11 w ramach 11 edycji Europejskiej Nocy Naukowców Fusion2Night.

Czytaj więcej

Zmarła prof. Teresa Żebrowska

29 lipca zmarła prof. Teresa Żebrowska, członek rzeczywisty PAN, uznana badaczka w zakresie fizjologii i żywienia zwierząt. 
Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie. Była członkiem The German Society of Nutrition Physiology, w latach 1997-2002 wiceprzewodnicząca Komisji Żywienia Europejskiej Federacji Zootechnicznej (EAAP), współtworzyła czasopismo „Journal of Animal and Feed Sciences”.

Czytaj więcej

Prof. Leszek Kaczmarek i prof. Andrzej Dziembowski laureatami TEAM

Prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN oraz prof. Andrzej Dziembowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN znaleźli się w gronie dziewięciorga badaczy, którzy właśnie wygrali pierwszy konkurs w programie TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oferujący wsparcie dla zespołów realizujących przełomowe badania naukowe.

Czytaj więcej

Stypendia START 2016 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz kolejny przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku stypendia te otrzymało 121 osób. W gronie tym znaleźli się przedstawiciele reprezentujący nauki biologiczne, związani między innymi z naszym Wydziałem.

Czytaj więcej

Festiwal Nauki w IB PAN

W dniach 18 – 20 maja 2016 w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk odbędą się warsztaty i wykłady organizowane w ramach tegorocznego Festiwalu Nauki w Krakowie, którego hasło przewodnie brzmi „Czas i przestrzeń”.

Czytaj więcej

Wiosenne posiedzenie Rady Kuratorów i zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w Poznaniu

Wiosenne posiedzenie Rady Kuratorów i zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN odbędą się w tym roku w Poznaniu. Posiedzenie Rady Kuratorów odbędzie się w dniu 6 kwietnia (środa) 2016 roku w Instytucie Genetyki Roślin PAN przy ul. Strzeszyńskiej 34. Natomiast zebranie plenarne Wydziału w dniu 7 kwietnia (czwartek) 2016 roku w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN przy ul. Z. Noskowskiego 12/14.

Czytaj więcej