Lekcja z pingwinami

pingwiny„Co to jest: czarno-białe i lubi zimną wodę?”. Odpowiedzi udzielili 9 marca, podczas piątej lekcji online dla uczniów szkół podstawowych, naukowcy z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk przebywający w Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego. Krótki reportaż z lekcji został wyemitowany na antenie TVP Info w „Teleexpressie Extra” oraz w TVP1 w „Wiadomościach”. Jest on dostępny na stronie TVP. W planach są już trzy kolejne lekcje, realizowane dzięki narzędziom do transmisji i wideokonferencji Scientix.

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 maja 2016 r.

Działając na podstawie art. 28 ust. 4 punktu 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r. poz. 1082, 1268 i 1767 oraz z  2016 r. poz. 64)
w powiązaniu z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku, wyłoniła kandydaturę dra hab. Tomasza Mazgajskiego, prof. nadzw. MiIZ PAN na stanowisko Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie.

Czytaj więcej

Profesor Jakub Fichna nagrodzony przez UEG

JF UEGUnited European Gastroenterology uhonorowało prof. Jakuba Fichnę, Przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych, Rising Star Award – nagrodą przyznawaną przez Komitety Narodowy i Naukowy UEG. Corocznie wyróżnienie to przyznawane jest 8-10 naukowcom zajmującym się badaniami klinicznymi.

Na zdjęciu od lewej: Mark Hull i Jakub Fichna podczas UEG Week 2015,
źródło: www.ueg.eu

Czytaj więcej