Instytut Nenckiego na Pikniku Naukowym w Olsztynie

nencki piknikDnia 27 czerwca na olsztyńskiej starówce odbył się Piknik Naukowy pt.: "Nauka też sztuka" organizowany przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Celem Pikniku była promocja Polskiej Akademii Nauk. Doktoranci Instytutu Nenckiego przeprowadzili szereg warsztatów pod wspólnym hasłem "Biologia w kuchni".

Czytaj więcej

Stypendia START 2015 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców z instytutów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

MartynaFundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła kolejną edycję konkursu w programie START - stypendia dla młodych uczonych. W tym roku w gronie wyróżnionych 130 wybitnych młodych badaczy znaleźli się również młodzi naukowcy z instytutów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN: dr Piotr Małecki z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, dr Martyna Molak-Tomsia z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, dr Anna Suska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie oraz dr Anna Szóstek z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Stypendium w tym roku otrzymała również dr Justyna Jezierska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Czytaj więcej

Wakacyjne Dni Mózgu w Mikołajkach

Serdecznie zapraszamy na Wakacyjne Dni Mózgu w Mikołajkach, organizowane w dniach 21-23.07.2015 w Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN. Codziennie, o godz. 16.00, prezentowane będą wykłady z zakresu neurobiologii. Po wykładach zapraszamy na Warsztaty prowadzone przez doktorantów Instytutu Nenckiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mózgiem.

Czytaj więcej

Forum Młodych Naukowców w Instutucie Nenckiego

logo EMBOForum Młodych Naukowców w Instutucie Nenckiego W dniach 2-3 lipca 2015 odbędzie się w Warszawie Forum Młodych Naukowców. Będzie ono zorganizowane pod auspicjami Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO).EMBO jest instytucją ogólnoeuropejską zrzeszającą ponad 1700 najwybitniejszych naukowców z dziedziny biologii molekularnej, w tym 79 laureatów nagrody Nobla.

Czytaj więcej

Komitety: czy i jakie?

W związku z dyskusją o komitetach PAN, pragniemy przypomnieć wypowiedź prof. Jana Albrechta pt. „Komitety: czy i jakie?”, która została opublikowana w listopadzie 2011 roku na stronie internetowej Wydziału V PAN oraz w 2013 roku w czasopiśmie Panorama PAN.

Czytaj więcej