Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie na drodze do budowy nowej siedziby

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie jest o krok bliżej budowy nowej siedziby w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Na mocy podpisanego dzisiaj (13.05) w olsztyńskim ratuszu aktu notarialnego Instytut stał się posiadaczem 2,2 hektarowej działki, na której planowana jest realizacja inwestycji.  Pod aktem swoje podpisy złożyli prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła, dyrektor IRZiBŻ.

Czytaj więcej

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie członkiem konsorcjum naukowego „Zdrowe zwierzę bezpieczna żywność"

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie jest członkiem konsorcjum naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność", które decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 15 kwietnia prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w dziedzinie nauk weterynaryjnych. W skład konsorcjum wchodzi również Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (lider konsorcjum), Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.  Konsorcjum zostało zawiązane w 2013 r. i prowadzi badania dotyczące ochrony bioróżnorodności w zrównoważonej produkcji rolniczej i zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Czytaj więcej