15 kwietnia 2015 roku - zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Uprzejmie informujemy, że pierwsze w roku 2015 oraz w kadencji 2015-18 zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN odbędzie się w dniu 15 kwietnia (środa) 2015 roku w Sali Konferencyjnej Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, przy ul. Pasteura 3. Początek o godz. 11.00.
W trakcie posiedzenia między innymi podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kandydata na Dziekana Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN na kadencję 2015-2018 oraz inne sprawy organizacyjne Wydziału w nowej kadencji.

Polska Platforma Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed”

IMG 6454Dnia 17. 03.2015 r. przedstawiciele najważniejszych polskich placówek naukowych oraz firm farmaceutycznych podpisali w Instytucie Nenckiego umowę dotyczącą utworzenia pierwszej Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed”. Podpisane porozumienie zwiększa szanse na pozyskanie unijnych środków na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem neuromedycyny, powstawanie nowych leków i metod diagnostycznych.

 

Czytaj więcej

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk na 128 sesji w dniu 19 marca, wybrało prof. Jerzego Duszyńskiego na Prezesa PAN w kadencji 2015 - 2018

Nowy prezes

 

W dniu 19 marca 2015 roku odbyła się 128. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk. W trakcie tej sesji członkowie Akademii wybrali Prezesa PAN na kadencję 2015-2018.
Prezesem PAN na kadencję 2015-2018 wybrany został prof. Jerzy Duszyński, członek naszego Wydziału.  
Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN przekazuje Panu Profesorowi serdeczne życzenia i gratulacje z tej okazji.