Prof. Mariusz Jaskólski i prof. Alexander Wlodawer - pierwsi laureaci Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej

Prof. Mariusz Jaskólski, członek korespondent PAN  z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Alexander Wlodawer, członek zagraniczny PAN  z Narodowego Instytutu Raka w USA zostali pierwszymi zdobywcami Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej przyznawanej wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i The American Association for the Advancement of Science (AAAS), największe na świecie stowarzyszenie naukowe.

Czytaj więcej

Policzyć pingwiny!

FOT 4

Zespół obserwatorów prowadzący zliczenia gniazd pingwinów z powierzchni ziemi (od lewej): dr H. Galera , dr M. Wódkiewicz , M. Michalik, J. Spryszak
Fot M. Korczak-Abshire

Najważniejszym ogniwem w łańcuchu pokarmowym Oceanu Południowego jest kryl (Euphausia superba). Jest on głównym źródłem pokarmu dla większości występujących tam ptaków i ssaków morskich. Jest to największe, jeśli chodzi o biomasę, źródło białka zwierzęcego w wodach oceanów. Najobficiej występuje on w pasie wód, które latem są wolne od stałej pokrywy lodowej, a zimą pokryte są stałym lub dryfującym lodem. W Oceanie Południowym dominuje prosty i krótki łańcuch pokarmowy: producenci pierwotni (okrzemki) — roślinożercy (kryl) — drapieżniki (płetwonogie, pingwiny oraz wieloryby). Kryl eksploatowany jest również komercyjnie. By nie doprowadzić do zachwiania delikatnej równowagi ekosystemu antarktycznego w 1982 r. powołano Konwencję o Zachowaniu Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (ang. Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, CCAMLR), wprowadzano kontrolę odłowów i zainicjowano system wyznaczania limitów połowowych, na podstawie danych zebranych w ramach międzynarodowego, systematycznego programu monitoringu ekosystemu (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program, CEMP).

Czytaj więcej

Wnioski o nagrody i wyróżnienia naukowe oraz o Medal im. Michała Oczapowskiego Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Uprzejmie przypominamy, że do 30 kwietnia br. Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN przyjmuje wnioski o nagrody i wyróżnienia za wybitne odkrycia badawcze opublikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych oraz za wybitną książkę (monografię) naukową i o Medal im. Michała Oczapowskiego.

Więcej informacji w załączonym liście.

Regulamin nagród.

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN - początek nowej kadencji 2015-2018

W dniu 15 stycznia 2015 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. W czasie tego posiedzenia wybrano przewodniczącego Rady i jego zastępcę na nową kadencję 2015-2018. Przewodniczącym Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN na kadencję 2015-2018 wybrany został prof. Stefan Malepszy, Zastępcą Przewodniczącego Rady Kuratorów - prof. Andrzej Jerzmanowski.

Z dniem 21 stycznia 2015 roku prof. Michał Kleiber, Prezes PAN powierzył funkcję pełniącego obowiązki Dziekana Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN prof. Jerzemu Duszyńskiemu.