Światowy Tydzień Mózgu 2015 w Warszawie

Tydzień Nencki

Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, mającą na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu. Jest to impreza naukowa organizowana od 16 lat z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA, a wspierana przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, koło naukowe Neurobiologii Wydziału Biologii UW, koło naukowe Neuropsychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej. W tym roku w ramach Tygodnia Mózgu zapraszamy na otwarte wykłady oraz weekendowe warsztaty i pokazy w Instytucie Nenckiego.

Czytaj więcej

Sesja sprawozdawcza Rady Naukowej Instytutu Nenckiego - luty 2015 r.

27 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej poświęcone przyjęciu sprawozdania z działalności Instytutu Nenckiego w 2014 roku.
Posiedzenie swoją obecnością zaszczycił prof. Stefan Malepszy, Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, dyrektorzy Instytutów: prof. Dorota Pijanowska (IBIB PAN), prof. Janusz Szczepański (IPPT PAN), prof. Barbara Zabłocka (IMDIK PAN) oraz dziekani: prof. Zbigniew Stojak (Wydział Chemii UW), prof. Teresa Rząca-Urban (Wydział Fizyki).  
Osiągnięcia naukowe związane z uzyskaniem patentów oraz plany badawcze przedstawili: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek, dr Piotr Koprowski i dr hab. Jakub Włodarczyk .  
Obszerne sprawozdanie z działalności Instytut Nenckiego w roku 2014 przedstawił jego dyrektor, prof. Adam Szewczyk.

Współpraca Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z Wydziałem Fizyki UW

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Wydział Fizyki UW postanowiły utworzyć wspólne interdyscyplinarne seminarium, w ramach którego usłyszymy referaty zrozumiałe dla obydwu środowisk. Proponowany cykl wykładów ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami oraz zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami wiedzy z pogranicza biologii, medycyny i fizyki. Wierzymy, że inicjatywa ta ułatwi naukowcom poszukiwanie tematów wspólnych badań i  przyczyni się do powstawania interesujących, interdyscyplinarnych projektów grantowych.

Czytaj więcej

Prof. Mariusz Jaskólski i prof. Alexander Wlodawer - pierwsi laureaci Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej

Prof. Mariusz Jaskólski, członek korespondent PAN  z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Alexander Wlodawer, członek zagraniczny PAN  z Narodowego Instytutu Raka w USA zostali pierwszymi zdobywcami Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej przyznawanej wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i The American Association for the Advancement of Science (AAAS), największe na świecie stowarzyszenie naukowe.

Czytaj więcej

Policzyć pingwiny!

FOT 4

Zespół obserwatorów prowadzący zliczenia gniazd pingwinów z powierzchni ziemi (od lewej): dr H. Galera , dr M. Wódkiewicz , M. Michalik, J. Spryszak
Fot M. Korczak-Abshire

Najważniejszym ogniwem w łańcuchu pokarmowym Oceanu Południowego jest kryl (Euphausia superba). Jest on głównym źródłem pokarmu dla większości występujących tam ptaków i ssaków morskich. Jest to największe, jeśli chodzi o biomasę, źródło białka zwierzęcego w wodach oceanów. Najobficiej występuje on w pasie wód, które latem są wolne od stałej pokrywy lodowej, a zimą pokryte są stałym lub dryfującym lodem. W Oceanie Południowym dominuje prosty i krótki łańcuch pokarmowy: producenci pierwotni (okrzemki) — roślinożercy (kryl) — drapieżniki (płetwonogie, pingwiny oraz wieloryby). Kryl eksploatowany jest również komercyjnie. By nie doprowadzić do zachwiania delikatnej równowagi ekosystemu antarktycznego w 1982 r. powołano Konwencję o Zachowaniu Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (ang. Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, CCAMLR), wprowadzano kontrolę odłowów i zainicjowano system wyznaczania limitów połowowych, na podstawie danych zebranych w ramach międzynarodowego, systematycznego programu monitoringu ekosystemu (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program, CEMP).

Czytaj więcej

Wnioski o nagrody i wyróżnienia naukowe oraz o Medal im. Michała Oczapowskiego Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Uprzejmie przypominamy, że do 30 kwietnia br. Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN przyjmuje wnioski o nagrody i wyróżnienia za wybitne odkrycia badawcze opublikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych oraz za wybitną książkę (monografię) naukową i o Medal im. Michała Oczapowskiego.

Więcej informacji w załączonym liście.

Regulamin nagród.