Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN - początek nowej kadencji 2015-2018

W dniu 15 stycznia 2015 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. W czasie tego posiedzenia wybrano przewodniczącego Rady i jego zastępcę na nową kadencję 2015-2018. Przewodniczącym Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN na kadencję 2015-2018 wybrany został prof. Stefan Malepszy, Zastępcą Przewodniczącego Rady Kuratorów - prof. Andrzej Jerzmanowski.

Z dniem 21 stycznia 2015 roku prof. Michał Kleiber, Prezes PAN powierzył funkcję pełniącego obowiązki Dziekana Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN prof. Jerzemu Duszyńskiemu.