Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN w sprawie zniesienia moratorium na odstrzał łosia

W dniu 2 października 2017 roku Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN przekazał Ministrowi Środowiska, prof. Janowi Szyszko zastrzeżenia dotyczące projektu rozporządzenia znoszącego moratorium na odstrzał łosia. W stanowisku zwrócono uwagę na to, że przykład załamania się populacji łosia w latach 90. ubiegłego stulecia wskazuje, że jest to gatunek bardzo wrażliwy na eksploatację łowiecką, a rozporządzenie w zaproponowanym kształcie może doprowadzić do powtórzenia się tej sytuacji.

Czytaj więcej

Prof. Jacek Kuźnicki - Zastępcą Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2017 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w kadencji 2015 - 2018 pełni prof. Jacek Kuźnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Prof. Kuźnicki zastąpił prof. Andrzeja Jerzmanowskiego pełniącego tę funkcję do 29 maja 2017 roku.

 

Pierwszy numer „PANoramy” Biuletynu Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku

W porozumieniu z redakcją zachęcamy do zapoznania się z pierwszym numerem „PANoramy” Biuletynu Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku. Jak napisał we wstępnym artykule prof. Adam Zięcik: „...Tytuł naszego wydawnictwa nawiązuje do dwóch czasopism o podobnym tytule - magazynu  ilustrowanego „Panorama Północy” (1957–1981), wydawanego w Olsztynie przez działaczy Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze, i dwutygodnika „PANorama Polskiej Akademii  Nauk”, wydawanego przez Akademię do czerwca 2015 r.”

Czytaj więcej

Profesor Zbigniew Kundzewicz otrzymał Medal Dooge’a

Decyzją Kapituły Międzynarodowej Nagrody Hydrologicznej IAHS/UNESCO/WMO profesor Zbigniew Kundzewicz z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN został uhonorowany Medalem Dooge’a za rok 2017. Jest to najwyższe w świecie wyróżnienie w dziedzinie nauk hydrologicznych przyznawane za wybitny wkład do hydrologii jako nauki.

Czytaj więcej

Nasi Profesorowie, Jerzy Puchalski i Maciej Luniak, wśród laureatów Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy

Ósmego czerwca 2017 roku uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy przyznano trzy Tytuły Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy i 21 Nagród Miasta Stołecznego Warszawy osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Warszawy. Tytuły i nagrody zostały wręczone na Zamku Królewskim w czasie uroczystej sesji Rady m.st. Warszawy, zwołanej z okazji Dnia Pamięci Warszawy w dniu 31 lipca 2017 roku.

Czytaj więcej

Zebranie dyrektorów jednostek naukowych Akademii objętych zakresem działania Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

W dniu 8 czerwca (czwartek) 2017 roku o godz. 10.30 w sali bibliotecznej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie, odbędzie się zebranie dyrektorów jednostek naukowych Akademii objętych zakresem działania Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. W programie zebrania przewidziane są przede wszystkim wybory uzupełniające przedstawiciela dyrektorów jednostek naukowych Akademii objętych zakresem działania Wydziału do Rady Dyrektorów na kadencję 2015-18 oraz inne sprawy bieżące.

Czytaj więcej