Międzynarodowe Agendy Badawcze w instytutach naukowych PAN

Badania nad złożonymi mechanizmami plastyczności ludzkiego mózgu oraz promieniowaniem elektromagnetycznym będą prowadzone w dwóch nowych centrach naukowych, które powstaną dzięki środkom przyznanym w rozstrzygniętym właśnie konkursie w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Czytaj więcej

Piknik Instytutu Nenckiego

Dnia 15.06.18 r. odbył się doroczny Piknik Instytutu Nenckiego. W części naukowej, uczestnicy wysłuchali wykładu laureata Nagrody Nobla - Sir Tima Hunta, zatytułowanego "A crooked path in science: stumbling on the secret of cell division".

Czytaj więcej

Odszedł od nas profesor Antoni Rutkowski

Z ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 3 czerwca 2018 roku zmarł w  wieku 98 lat profesor Antoni Rutkowski, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Jeden z najwybitniejszych uczonych z zakresu technologii i chemii żywności.

Żegnamy cenionego badacza, wyjątkowego człowieka, organizatora życia naukowego, wychowawcę wielu pokoleń ludzi nauki związanych z badaniami  jakości żywności, zachowując w pamięci Jego ogromne oddanie sprawom nauki.

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie na 4-letnią kadencję

Na podstawie § 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530), Rada Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie na 4-letnią kadencję.

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 października 2018 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych
i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 października 2018 roku.

Czytaj więcej

Wiosenne posiedzenie Rady Kuratorów i zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN - gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim

Tegoroczne wiosenne posiedzenie Rady Kuratorów i zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN odbyły się w dniach 23 i 24 kwietnia 2018 roku w Warszawie gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim. Posiedzenie Rady Kuratorów w Centrum Nowych Technologii UW przy ul. Banacha, zebranie plenarne w Głównym Budynku Wydziału Biologii UW przy ul. Miecznikowa.

Czytaj więcej

Prof. Adam Zięcik został nagrodzony tytułem Osobowość Roku Warmii i Mazur

Prof. dr  hab. Adam Zięcik, członek rzeczywisty PAN naszego Wydziału został nagrodzony tytułem Osobowość Roku Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu w kategorii nauka „za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu badań nad fizjologią i endokrynologią rozrodu zwierząt, utworzenie w 2014 r oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, a także za promocję Warmii i Mazur w Polsce i na świecie”.

Czytaj więcej

Wiosenne posiedzenie Rady Kuratorów i zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2018 roku

Wiosenne posiedzenie Rady Kuratorów i zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN odbędą się w dniach 23 i 24 kwietnia (poniedziałek i wtorek) 2018 roku w Warszawie gościnnie na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, w Centrum Nowych Technologii UW, ul. S. Banacha 2c, 02-097 Warszawa (Rada Kuratorów pierwszego dnia) oraz w Głównym Budynku Wydziału Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa (zebranie plenarne drugiego dnia).

Czytaj więcej