Laureaci nagród Naukowych Wydział III PAN rok 2020

Nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii za rok 2020
Laureatem zostaje Prof. dr hab. Marcin Stępień, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
za cykl prac dotyczących Nowych strategii syntezy złożonych struktur aromatycznych.

 

Nagroda im. Stanisława Staszica w dziedzinie nauk o Ziemi za rok 2020
Laureaci to dwuosobowy zespół: Prof. dr hab. Bogusław Bagiński profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego  oraz Prof. Raymond Macdonald, emerytowany profesor Lancaster University
za cykl prac dotyczących badania przemian minerałów szeregu czewkinit-perrieryt (CGM), wywołanych przez oddziaływanie nań fluidów hydrotermalnych o zróżnicowanym składzie chemicznym

 

Nagroda naukowa Wydziału III PAN im. Włodzimierza Kołosa (chemia)
laureatem zostaje Dr Bartrosz Zambroń pracownik Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
za cykl prac dotyczących opracowania oryginalnych metod syntezy organicznej z zakresu odległej indukcji asymetrycznej w reakcjach chelatowanych organoindów generowanych z  β-laktamów z aldehydami.

 

Nagroda naukowa Wydziału III PAN im. Stefana Pieńkowskiego (fizyka)
Laureatem zostaje Dr Dorota Skowron, adiunkt Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Za wyniki prowadzonych badań dotyczących unikalnej trójwymiarowej mapy Drogi Mlecznej zbudowanej w oparciu o gwiazdy zmienne pulsujące – cefeidy.

 

Nagroda naukowa Wydziału III PAN im. Wacława Sierpińskiego (matematyka)
Laureatem zostaje dr hab. Jarosław Mederski, profesor Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie.
Za prace z zakresu jakościowych i ilościowych własności rozwiązań pewnych równań Maxwella i Schroedingera.

 

Nagroda naukowa Wydziału III PAN im. Ignacego Domeyki (nauki o Ziemi)
laureatem zostaje Dr Anna Potysz, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego.
Za określenie wpływu czynników chemicznych i biotycznych na biowietrzenie pomiedziowych odpadów hutniczych: mobilność pierwiastków metalicznych rozpuszczanie faz mineralnych będących ich nośnikami.