Profesor Andrzej Dworak - zagranicznym członkiem Bułgarskiej Akademii Nauk

prof P Glowacki

22 czerwca br. Zgromadzenie Ogólne Bułgarskiej Akademii Nauk wybrało prof. dr. hab. Andrzeja Dworaka zagranicznym członkiem Bułgarskiej Akademii Nauk.

Prof. Andrzej Dworak studiował w Gliwicach i Dreźnie, doktoryzował się na Politechnice Śląskiej, a habilitował na Politechnice Warszawskiej. Jest obecnie dyrektorem Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN. Jest międzynarodowo uznanym uczonym w dziedzinie polimerów i materiałów polimerowych. Prof. Dworak jest autorem ponad 140 naukowych artykułów w międzynarodowych czasopismach, kilku rozdziałów w książkach i 6 patentów. Jego prace cytowane były według Google Scholar ponad 2800 razy.

Czytaj więcej

Trzęsienia ziemi i wspólne obszary badań geofizycznych

To główne punkty programu pobytu delegacji z China Earthquake Administration w Instytucie Geofizyki PAN. Podczas spotkania dnia 22 czerwca, któremu przewodniczył prof. Mariusz Majdański - Zastępca Dyrektora ds. Naukowych IGF PAN, sejsmolodzy zaprezentowali tematykę badawczą podejmowaną w Zakładzie.

Czytaj więcej

Światowej sławy hydrodynamicy na konferencji nad Zalewem Zegrzyńskim

68 uczestników z 13 krajów, 7 zaproszonych wykładów, 30 prezentacji i 7 posterów to statystyka 36 Międzynarodowej Szkoły Hydrauliki, która w dniach 23-26 odbywała się w hotelu Windsor w Jachrance

XXXVI Międzynarodowa Szkoła Hydrauliki poświęcona była aktualnym problemom hydrodynamiki środowiskowej. Tematem wiodącym Szkoły były interdyscyplinarne badania obejmujące zagadnienia przepływu i transportu masy w kanałach otwartych. Omawiane były zarówno modele matematyczne i komputerowe procesów jak i badania eksperymentalne w odniesieniu do badań przepływu oraz przenoszenia różnego rodzaju zanieczyszczeń i rumowiska w powierzchniowych wodach płynących.

Czytaj więcej

Profesor Piotr Głowacki odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

prof P GlowackiPrezydent Andrzej Duda uhonorował Srebrnym Krzyżem Zasługi Profesora Instytutu Geofizyki PAN dr. hab. Piotra Głowackiego. Profesora uhonorowano za wieloletni wkład w prace związane ze zrównoważonym rozwojem środowiska, między innymi w Masywie Śnieżnika Kłodzkiego oraz aktywne uczestnictwo w Komitecie Opiekuńczym Rezerwatu „Jaskinia Niedźwiedzia” oraz Radzie Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Czytaj więcej