Wyniki konkursu na dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku

W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 lipca 2018 r. powierzył Panu prof. dr. hab. inż. Janowi Kicińskiemu funkcję dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 30 czerwca 2022 r.