Wyniki konkursu na dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie

W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 marca 2019 r. powierzył Panu prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Penczkowi funkcję dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 28 lutego 2023 r.