Ogłoszenia o wyniku konkursu na dyrektora Instytutu Mechaniki Górotworu PAN

W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 kwietnia 2019 r. powierzył Panu dr. inż. Przemysławowi Skotnicznemu funkcję dyrektora Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 31 marca 2023 r.