Skwer im. Profesora Józefa Rotblata w Warszawie

W dniu 31  października 2018 r.  Pani Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Pani  Przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska nadały skwerowi przy południowo-zachodniej stronie skrzyżowania ulic Nowolipki i Smoczej, nazwę „Skwer im. Józefa Rotblata”.

Czytaj więcej

Instytut Genetyki Człowieka PAN z Logo HR

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu otrzymał certyfikat Logo HR Excellence in Research przyznawany przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają i stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i zasady Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Czytaj więcej

Konkurs o Nagrodę Naukową im. Jana Steffena Wydziału Nauk Medycznych PAN rozstrzygnięty

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Zebranie Plenarne Wydziału Nauk Medycznych PAN podjęło uchwałę o przyznaniu Nagrody Naukowej im. Jana Steffena Wydziału Nauk Medycznych PAN.

Tegoroczną Laureatką Nagrody została dr n. med. Karolina Wojtowicz z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, nagrodzona za rozprawę doktorską pt.: “Wpływ glikozylacji na mechanizmy obronne komórek związane
z nadekspresją białek MDR oraz kryptami komórkowymi”.

Fundatorem Nagrody jest firma New Technologies Enterprise Sp. z o.o. w Warszawie.

Poparcie dla rezydentów

W uchwale przyjętej na Zebraniu Plenarnym w dniu 26 października 2017 r. Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk popiera postulat dotyczący zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia zgodnie z propozycjami rezydentów.