Nowe numery telefonów Wydziału Nauk Medycznych PAN

W Kancelarii Polskiej Akademii Nauk wdrażana jest nowa sieć połączeń telefonicznych działająca w systemie elektronicznym.  

W związku z powyższym zmianie ulegają dotychczasowe numery telefoniczne.  

Nowe numery obowiązujące w Wydziale V Nauk Medycznych PAN są następujące:

Ogólny telefon do sekretariatu:  (22) 182 6050,   fax (22) 182 7055  

Kierownictwo Wydziału:
Prof. dr hab. Jacek Zaremba, p. o. Dziekana Wydziału – (22) 182 6051
Prof. dr hab. Tomasz Brzozowski, Przewodniczący Rady Kuratorów – (22) 182 6052
Prof. dr hab. Grzegorz Opolski, Zastępca Przew. Rady Kuratorów – (22) 182 6053

Zespół obsługi administracyjnej Wydziału:
Ewa Kizwalter – (22) 182 6054
Agnieszka Paluch – (22) 182 6055
Bogusława Rzeczkowska – (22) 182 6056

Informujemy również, że dotychczasowe numery są nadal aktualne do momentu  zakończenia wdrażania nowego systemu.