Zebranie Plenarne Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk

W dniu 9 kwietnia br. odbyło się pierwsze w roku 2015 zebranie plenarne Wydziału Nauk Medycznych PAN.

W trakcie posiedzenia, m. in., podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania kandydata na Dziekana Wydziału V Nauk Medycznych na kadencję 2015-2018 oraz przyznano Nagrodę Naukową im. Jana Steffena za wybitną rozprawę doktorską pt. Analogi witaminy D wzmacniają aktywność przeciwnowotworową 5-fluorouracylu w modelu raka okrężnicy – dr inż. Magdalenie Milczarek z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu. Fundatorem Nagrody jest New Technologies Enterprise sp. z o. o., ul. Serocka 8/3, 04-333 Warszawa.