Ogłoszenie o konkursie „Złoty Neuron” na najlepszą pracę w dziedzinie neurobiologii wykonaną w kraju, edycja 2015

Komisja Konkursowa „Złoty Neuron” przy Komitecie Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN po raz kolejny pragnie przyznać to wyróżnienie. Konkursem objęte będą prace wykonane w kraju w latach 2013-2014, w dziedzinie szeroko pojętej biologii układu nerwowego, z uwzględnieniem różnych pięter organizacji układu nerwowego. Według nowego regulaminu, Autor(ka) pracy kandydującej do nagrody powinien(na):

- być aktualnie zatrudnionym(ą) w polskiej instytucji naukowej
- mieć w momencie przyznawania nagrody ukończone nie więcej niż 35 lat.
- być autorem(ką) do korespondencji w nagrodzonej publikacji.

Laureat konkursu będzie zaproszony do zaprezentowania nagrodzonej pracy w sesji plenarnej corocznej Konferencji Neurochemicznej organizowanej przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie, a nadto otrzyma dyplom i nagrodę pieniężną ufundowaną przez Wydział Nauk Medycznych PAN.

Komisja oceniająca prace zwróci szczególną uwagę na stopień nasycenia pracy merytorycznym novum, bogactwo metodyczne, interdyscyplinarność, oraz IF czasopisma, w którym pracę opublikowano.

Regulamin przyznawania Nagrody „Złoty Neuron” jest zamieszczony na stronie internetowej Wydziału V PAN.

Prosimy o zgłaszanie w terminie do 30 maja 2015 r. prac, które zostały opublikowane w latach 2013-2014 w czasopismach z listy filadelfijskiej.

Komisja zwraca się z prośbą o przekazanie tej informacji wszystkim potencjalnym kandydatom.

Odbitki prac (pliki pdf) prosimy nadsyłać na adres sekretarza Komisji: mzielinska@imdik.pan.pl

Prof. dr hab. Jan Albrecht, Przewodniczący Komisji Konkursowej Nagrody „Złoty Neuron”