Pożegnanie Pani Profesor dr hab. n. med. Ireny Hausmanowej-Petrusewicz zmarłej w dniu 7 lipca 2015 roku.

W dniu 15 lipca 2015 roku o godzinie 1100 na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie odbyły się uroczystości związane z pożegnaniem Profesor Ireny Hausmanowej-Petrusewicz, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.

Uroczystości te miały wspaniałą oprawę. Uczestniczyli w nich, poza najbliższą Rodziną, liczni lekarze i uczeni – byli uczniowie i współpracownicy naukowi Pani Profesor, znakomici uczeni reprezentujący polskie uniwersytety medyczne, instytuty naukowe i Polską Akademię Nauk oraz bardzo liczne grono bliskich Jej przyjaciół i znajomych.


Ze Stanów Zjednoczonych przybył Pan Steve Roland reprezentujący swego ojca Profesora Lewisa P. Rolanda, z którym Pani Profesor była zaprzyjaźniona i prowadziła wieloletnią współpracę naukową. Reprezentowana też była organizacja pacjentów – Towarzystwo Zwalczania Chorób Nerwowo-Mięśniowych.


Przemawiali:
- Profesor dr hab. Marek Krawczyk, członek koresp. PAN, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
- Profesor dr hab. Stanisław J. Czuczwar, członek koresp. PAN, Wiceprezes PAN
- Profesor dr hab. Anna Kamińska, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
- Profesor dr hab. Maria Barcikowska, Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
- Profesor dr hab. Przemysław Nowacki, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
- Profesor dr hab. Grzegorz Opolski, członek koresp. PAN, Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
-  Profesor dr hab. Karol Modzelewski, członek rzeczywisty PAN
- Profesor dr hab. Andrzej Kochański reprezentujący Zespół Chorób Nerwowo-Mięśniowych Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
- Pan Steve Roland w imieniu swego ojca Profesora Lewisa P. Rolanda – wybitnego uczonego amerykańskiego.

List kondolencyjny przesłał m.in. Prof. dr hab. Lucjusz Jakubowski, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.
Osoby przemawiające charakteryzowały wielkie zasługi Pani Profesor, Jej ogromny dorobek naukowy i wkład do wiedzy w zakresie neurologii, a zwłaszcza neuromiologii – w skali międzynarodowej i krajowej. Podkreślano niezwykłą dbałość Pani Profesor o rozwój naukowy młodych lekarzy neurologów i swoich współpracowników, Jej pracowitość, dociekliwość naukową i wizjonerstwo, a także siłę charakteru i odwagę. Wszyscy mówcy podkreślali wielki prestiż i autorytet jakimi cieszyła się Pani Profesor, tak w skali krajowej jak i międzynarodowej.
Wśród współpracowników i lekarzy znana była Jej ogromna troskliwość i dbałość o pacjentów i ich rodziny. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Pani Profesor wykazywała niezwykłą, podziwu godną aktywność naukową do ostatnich dni swego długiego życia. Była i pozostanie znakomitym wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń lekarzy.

Odeszła wielka postać polskiej medycyny, a z Jej odejściem zamknął się ważny rozdział historii polskiej neurologii.
Pani Profesor Irena Hausmanowa-Petrusewicz spoczęła w grobie rodzinnym w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie.

Dla przypomnienia i upamiętnienia wizerunku Pani Profesor Ireny Hausmanowej - Petrusewicz postanowiliśmy zamieścić na stronie internetowej, wywiad sprzed pięciu lat udzielony przez Panią Profesor redaktorowi Andrzejowi Wróblewskiemu. Wywiad ukazał się na łamach tygodnika Polityka Nr 7 w dn. 13 lutego 2010 roku, str. 90-92.
Wydział V Nauk Medycznych PAN serdecznie dziękuje Panu Jerzemu Baczyńskiemu, Redaktorowi Naczelnemu Polityki za uprzejme wyrażenie zgody na zamieszczenie tego wywiadu na naszej stronie.

Artykuł "Moje odkrycia, moja zaklęcia" - Polityka nr 7 (2743), 13 lutego 2010 

(JZ)