Konkurs o Nagrodę Naukową im. Jana Steffena Wydziału Nauk Medycznych PAN rozstrzygnięty

W dniu 7 kwietnia 2016 r. zebranie plenarne Wydziału Nauk Medycznych PAN podjęło uchwałę o przyznaniu Nagrody Naukowej im. Jana Steffena Wydziału Nauk Medycznych PAN. 

Tegorocznym Laureatem Nagrody został dr n. med. Łukasz Szafron z Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, nagrodzony za wybitną rozprawę doktorską pt.: A Search For New Molecular Prognostic Markers In Ovarian Cancer Patients.

Fundatorem Nagrody jest firma New Technologies Enterprise Sp. z o.o.