Włączenie PAN Zakładu Antropologii we Wrocławiu do Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

Uchwałą Prezydium PAN z dnia 17 maja 2016 roku PAN Zakład Antropologii we Wrocławiu został włączony do Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN. Włączenie Zakładu do Instytutu nastąpiło z dniem 1 lipca 2016 roku.

Uchwała Prezydium w tej sprawie znajduje się na stronie PAN