Konkurs o Nagrodę Naukową im. Jana Steffena Wydziału Nauk Medycznych PAN rozstrzygnięty

W dniu 27 kwietnia 2017 r. Zebranie Plenarne Wydziału Nauk Medycznych PAN podjęło uchwałę o przyznaniu Nagrody Naukowej im. Jana Steffena Wydziału Nauk Medycznych PAN.

Tegorocznym Laureatem Nagrody został dr n. med. Kamil Bojarczuk z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, nagrodzony za wybitną rozprawę doktorską pt.: „Wpływ inhibitorów receptora limfocytów B na regulację CD20 w komórkach nowotworowych”.
Fundatorem Nagrody jest firma New Technologies Enterprise Sp. z o.o. w Warszawie.