Antoni Horst Memorial Lectures - cykl wykładów

W dniu 7 czerwca 2017 w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu odbył się pierwszy wykład w ramach cyklu Antoni Horst Memorial Lectures. Ta seria prestiżowych, corocznych wykładów wygłaszanych przez wybitnych przedstawicieli nauki, prezentuje szeroki wachlarz problemów związanych z nauką, widzianych w szerszym kontekście: politycznym, filozoficznym, socjologicznym, historycznym, itp. W założeniu seria wykładów jest również formą uczczenia pamięci inicjatora i założyciela Instytutu Genetyki Człowieka PAN, członka rzeczywistego PAN, prof. dr. Antoniego Horsta (1915-2003).

Pierwszy wykład w serii wygłosił prof. dr Maciej Nałęcz, wieloletni dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego oraz dyrektor Departamentu Nauk Podstawowych i Inżynieryjnych UNESCO w Paryżu w latach 2001-2016. Wykład poświęcony był użyciu nauki jako niezwykle skutecznego narzędzia światowej dyplomacji. Stał się okazją do wspólnego spotkania licznie zgromadzonych przedstawicieli poznańskiego środowiska PAN.

AHorst 1

Wykładowcy cyklu otrzymują pamiątkową statuetkę z podobizną prof. Antoniego Horsta.

AHorst statuetka