Poparcie dla rezydentów

W uchwale przyjętej na Zebraniu Plenarnym w dniu 26 października 2017 r. Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk popiera postulat dotyczący zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia zgodnie z propozycjami rezydentów.