Nagrody i Wyróżnienia Naukowe Wydziału Nauk Medycznych PAN w 2017 roku

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, Uchwałą podjętą przez Zebranie Plenarne w dniu 26 października 2017 r., przyznał nagrody naukowe i wyróżnienia:
Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego został nadany prof. dr hab. Ryszardowi Przewłockiemu z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie – za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie medycyny i neurofarmakologii oraz działalność w zakresie organizacji nauki i uznaną pozycję w polskim i międzynarodowym środowisku naukowym.

Nagrody Wydziałowe przyznano:
Dr. Dominikowi Dytfeldowi z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – za cykl 2 monotematycznych prac, których celem było określenie parametrów prognostycznych umożliwiających optymalizację terapii przeciwszpiczakowej zawierającej inhibitory proteasomu.

Zespołowi w składzie: prof. Krystyna Ossowska, dr hab. Jadwiga Wardas, dr Klemencja Berghauzen-Maciejewska  z Instytutu Farmakologii PAN – za cykl 3 publikacji pt. Opracowanie szczurzego modelu depresji przedklinicznego okresu choroby Parkinsona w celu poszukiwania jej skutecznej terapii i wczesnych biomarkerów.

Zespołowi w składzie: dr hab. Lidia Strużyńska, dr hab. Elżbieta Ziemińska, dr Beata Dąbrowska-Bouta, mgr Joanna Skalska z Zakładu Neurochemii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN – za cykl 5 publikacji pt. Mechanizmy neurotoksycznego działania nanocząsteczek srebra.

Zespołowi w składzie: dr hab. Grzegorz W. Basak, lek. Jarosław Biliński z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM – za cykl 3 publikacji dotyczący kolonizacji przewodu pokarmowego bakteriami antybiotykoopornymi, mikrobiomu jelitowego i ich wpływu na aspekty kliniczne transplantacji komórek krwiotwórczych.

Zespołowi w składzie: prof. Grażyna Ginalska, dr Agata Przekora z Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – za cykl 5 publikacji pt. Opracowanie nowatorskiego rusztowania kostnego na bazie hybrydowej macierzy polisacharydowej chitozan/β-1, 3-glukan oraz ocena jego potencjału biomedycznego w warunkach in vitro. 
 
Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla otrzymują:  
Jan Sylwester Witowski, student IV roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ – za prace: 1) Cost-effective, personalized, 3D-printed liver model for preoperative planning before laparoscopic liver hemihepatectomy for colorectal cancer metastases;  2) 3D Printing in Liver Surgery: A Systematic Review.  

Maciej Putowski, student V roku I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w Lublinie – za pracę pt. Prognostic impact of NOTCH1, MYD88, and SF3B1 mutations
in Polish patients with chronic lymphocytic leukemia.

Jakub Hołda, Kamil Tyrak, Katarzyna Piątek, studenci III i VI roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ – za cykl 7 publikacji pt. Morfologia i morfometria ludzkich przedsionków – anatomiczne podłoże dla zabiegów kardiologii inwazyjnej i elektrokardiologii.

Paweł Bartnik, absolwent I Wydziału Lekarskiego WUM – za cykl 2 publikacji z dziedziny perinatologii.

Jan Stypułkowski, student VI roku I Wydziału Lekarskiego WUM – za cykl prac poświęcony chirurgii transplantacyjnej obejmującej przeszczepienia wątroby ze szczególnym uwzględnieniem pracy: The Warsaw Proposal for the Use of Extended Selection Criteria in Liver Transplantation for Hepatocellular Cancer.

Paulina Pałasz, Łukasz Adamski, studenci V roku Wydziału Lekarskiego, kierunek Lekarsko-Dentystyczny UM w Gdańsku – za prace: 1) Contemporary Diagnostic Imaging of Oral Squamous Cell Carcinoma – A Review of Literature; 2) Paragangliomas: A Propos of Two Cases. Diagnostics and Treatment.  

Monika Świderska, studentka VI roku I Wydziału Lekarskiego UM w Poznaniu – za cykl 4 prac poświęcony poszukiwaniu czynników wpływających na stan kliniczny i przeżycie hemodializowanych pacjentów.

Nagrodę „Złoty Neuron” przyznano:
Dr. Przemysławowi Kaczorowi z Zakładu Fizjologii Molekularnej Zwierząt Uniwersytetu Wrocławskiego – za publikację pt. Neuron-astrocyte interaction enhance GABAergic synaptic transmission in a manner dependent on key metabolic enzymes.

Uroczystość wręczenia dyplomów Nagród Naukowych i Wyróżnień Wydziału Nauk Medycznych PAN odbędzie się 14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.