Prof. K. Bankiewicz nowym członkiem zagranicznym Wydziału V Nauk Medycznych PAN

W dniu 21 marca br. w Pałacu Kultury i Nauki podczas zebrania Komitetu Nauk Neurologicznych PAN odbyła się ceremonia wręczenia powołania na członka zagranicznego PAN Panu prof. Krzysztofowi Bankiewiczowi.


W uroczystości udział wzięli:  Wiceprezes PAN prof. Stanisław J. Czuczwar, który dokonał wręczenia dyplomu,  Dziekan Wydziału Nauk Medycznych PAN - prof. Witold Rużyłło, Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN - Mieczysław Grabianowski, Dyrektor Biura Współpracy
z Zagranicą PAN - Anna Plater-Zyberk, członkowie Komitetu Nauk Neurologicznych PAN oraz zaproszeni goście.
Profesor Bankiewicz zyskał szczególne uznanie za istotny wkład w badania i postęp w leczeniu nowotworów mózgu, choroby Parkinsona, wad genetycznych u dzieci oraz wprowadzenie do terapii chorób mózgu nowych technik neurochirurgicznych i terapii genowej.  
Po oficjalnych uroczystościach prof. Krzysztof Bankiewicz wygłosił wykład „Postępy terapii genowej w leczeniu choroby Parkinsona”.

1Prof. dr hab. Urszula Fiszer, Przewodnicząca Komitetu Nauk Neurologicznych PAN otwiera zebranie

2Prof. Stanisław J. Czuczwar - Wiceprezes PAN, Prof. Witold Rużyłło - Dziekan Wydziału V PAN wręczanie dyplomu i odznaki członka zagranicznego prof. Krzysztofowi Bankiewiczowi
3

4Wykład prof. K. Bankiewicza pt. „Postępy terapii genowej w leczeniu choroby Parkinsona”

5Prof. Krzysztof Bankiewicz w towarzystwie prof. Grzegorza Opali, byłego Ministra Zdrowia