Antoni Horst Memorial Lectures - cykl wykładów

W dniu 5 czerwca 2018 roku w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu miał miejsce kolejny uroczysty wykład w ramach cyklu Antoni Horst Memorial Lectures.

Ta seria corocznych wykładów wygłaszanych przez wybitnych przedstawicieli nauki, w swym założeniu prezentuje zróżnicowany wachlarz problemów związanych z nauką, widzianych w szerokim kontekście życia naukowego i społecznego, będąc jednocześnie formą upamiętnienia założyciela Instytutu prof. dr. Antoniego Horsta.

W tym roku wykład „Kardiologia interwencyjna – przełom w leczeniu chorób układu krążenia” wygłosił wybitny kardiolog prof. dr Witold Rużyłło, członek rzeczywisty PAN, Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN, wieloletni Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Wyszyńskiego w Aninie, pionier kardiologii interwencyjnej w kraju. Wykład zgromadził licznych przedstawicieli środowiska Polskiej Akademii Nauk oraz świata lekarskiego Poznania i innych ośrodków.

01-antoni-horst-2018.jpg

02-antoni-horst-2018.jpg