Fundacja Kościuszkowska ogłasza konkurs na najlepszą oryginalną publikację naukową z zakresu medycyny klinicznej