Powołanie Agencji Badań Medycznych (ABM)

Powołanie Agencji Badań Medycznych (ABM) stanowi jeden z priorytetów Ministerstwa Zdrowia na 2019 r. Agencja będzie wspierała rozwój medycyny i nauk o zdrowiu w celu poszukiwania nowych i skutecznych metod leczenia.

Potrzebna jest wyspecjalizowana, nowoczesna jednostka zrzeszająca krajowych i międzynarodowych ekspertów, którzy będą w stanie w realny sposób wpłynąć na zwiększenie innowacyjności polskiej medycyny.  Jest to niezwykle istotne w kontekście właściwego przekazania strumienia finansowania na odpowiednie obszary, które przyniosą realną korzyść dla polskich pacjentów. Tego typu jednostki naukowe istnieją w systemach ochrony zdrowia państw Europy jak np. Medical Research Council w Wielkiej Brytanii. Działalność ABM nie powinna zmniejszyć środków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne.

ABM będzie stymulować badania nad nowymi technologiami i ich rozwój, organizować konkursy na prowadzenie tych badań. Ministerstwo Zdrowia chciałoby aby wszystkie firmy które prowadzą badanie kliniczne były obecne na polskim rynku. Zgodnie z projektowaną ustawą, instytucjami, które będą mogły się ubiegać o dofinansowanie będą jednostki badawczo – rozwojowe, jako podmioty o dużym potencjale do projektowania niekomercyjnych badań klinicznych. Stwarza to również możliwość  realizacji wspólnych badań naukowych w partnerstwie wysokospecjalistycznych ośrodków z ośrodkami o niższym stopniu referencyjności.

Mając na uwadze określone w projekcie ustawy zadania, które zostaną powierzone Agencji Badań Medycznych, Wydział Nauk Medycznych PAN pragnie poprzeć tą inicjatywę ustawodawczą.