Odszedł polski uczony: Prof. dr hab. Roman Kaliszan

W dniu 9 maja 2019 r. zmarł Profesor Roman Kaliszan, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Jeden z najwybitniejszych specjalistów z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej, twórca oryginalnej, stosowanej na całym świecie, procedury Quantitative Structure-Retention Relationship (QSRR), która otworzyła drogę do projektowania, badania struktury i optymalizacji potencjalnych nowych leków.

Zawodowo związany był z Akademią Medyczną w Gdańsku: Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego (1984-1987), prorektor ds. nauki (1999-2005), rektor (2005-2008). W latach 1984-2016 kierował Katedrą Biofarmacji i Farmakodynamiki.

Wieloletni wiceprezes Oddziału PAN w Gdańsku, członek Komitetu  Nauk o Leku, Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Komisji Analizy Chromatograficznej, Komisji Chemometrii, Komisji Rewizyjnej PAN, a także  licznych rad naukowych. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności.

Laureat prestiżowych nagród naukowych, w tym Nagrody Tswetta-Nernsta Europejskiego Towarzystwa Nauk o Rozdzielaniu (EuSSS), Nagrody Prezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

Wielokrotnie honorowany przez wiodące ośrodki naukowe, między innymi przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu tytułem Doktora Honoris Causa. Odznaczony, m.in. Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem uznania Prezydenta Miasta Gdańska.

Straciliśmy cieszącego się wielkim autorytetem uczonego, prawego i życzliwego Człowieka.