Odszedł od nas Profesor Włodzimierz W. Ptak

Z ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 28 maja 2019 roku zmarł w Krakowie w wieku 90 lat Profesor Włodzimierz Ptak, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, emerytowany profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. Ptak był wybitnym specjalistą w dziedzinie immunologii, prowadził przełomowe badania dotyczące kontroli zjawisk odpornościowych i mechanizmów immunoregulacyjnych. W latach 1978-81 pełnił funkcję Prorektora Akademii Medycznej w Krakowie. Był członkiem czynnym PAU, honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, członkiem Komitetu Immunologii PAN. Wyróżniony wieloma prestiżowymi nagrodami naukowymi
i państwowymi, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Żegnamy uczonego o wielkim międzynarodowym autorytecie, wychowawcę wielu pokoleń.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.