Odszedł polski uczony Profesor dr hab. Stanisław Konturek

W dniu 8 sierpnia 2019 roku, w wieku 88 lat, zmarł Profesor Stanisław Konturek, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk – wybitny fizjolog, gastroenterolog, który współpracował m.in. z laureatami Nagrody Nobla: prof. Stanleyem Cohenem, Sir Jamesem Blackiem i dr Andrew Schallym. Obszar Jego zainteresowań naukowych obejmowały badania nad fizjologią i patologią układu pokarmowego zwłaszcza zapalenia żołądka i choroby wrzodowej oraz zakażeń Helicobacter pylori.

W latach 1989-1993 był prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą krakowskiej Akademii Medycznej, a także pierwszym dziekanem Wydziału Lekarskiego (1993-1996) po jego powrocie w struktury Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora UJ ds. Collegium Medium i równocześnie został wybrany przez rektorów polskich uczelni medycznych na przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademii Medycznych w Polsce. Jako jeden ze współtwórców pierwszej w Polsce anglojęzycznej Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM opracował programy i tok nauczania medycyny w systemie 4- i 6-letnim.

Był członkiem licznych towarzystw naukowych, m.in. honorowym członkiem Polskiego, Brytyjskiego, Czeskiego, Japońskiego  i Skandynawskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, przewodniczył również Światowej Organizacji Gastroenterologicznej i Europejskiemu Klubowi Trzustkowemu, był współzałożycielem i zastępcą przewodniczącego Europejskiego Klubu Żołądkowego (Gastro Club).

Laureat licznych prestiżowych nagród, m.in. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, Nagrody Ministra Zdrowia, Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk, uhonorowany doktoratami honoris causa przez uczelnie medyczne: w Warszawie, Białymstoku, Łodzi i Wrocławiu.

Uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (w 2018 r.).

Żegnamy wybitnego uczonego o wielkim międzynarodowym autorytecie, wychowawcę i nauczyciela licznych pokoleń lekarzy.