Nagrody i Wyróżnienia Naukowe Wydziału Nauk Medycznych PAN w 2019 roku

Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk przyznał, Uchwałą podjętą przez Zebranie Plenarne w dniu 21 listopada 2019 roku, nagrody naukowe i wyróżnienia.

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego otrzymał:

Prof. dr hab. Andrzej Pilc z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie oraz UJ CM – za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie neurofarmakologii oraz organizacji
i popularyzacji nauki;

Nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego otrzymała:

Prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie – za cykl 5 publikacji pt. „Rola heterodimeryzacji receptorów związanych z białkami G w mechanizmie działania leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych”.

Nagrodę Wydziałową otrzymali:

Zespół z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, w składzie: dr hab. Maciej Giefing, dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak, dr Magdalena Kostrzewska-Poczekaj,
dr Katarzyna Kiwerska
– za cykl 5 prac dotyczących utraty genów supresji nowotworowej
w płaskonabłonkowym raku krtani.

Zespół z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie, w składzie:
dr Katarzyna Kuter, mgr Łukasz Olech
– za cykl 3 publikacji pt. ”Rola astrocytów
w mechanizmach kompensujących degenerację neuronów dopaminergicznych i w regulacji energetyki komórkowej układu czarnoprążkowiowego w zwierzęcym modelu wczesnej choroby Parkinsona”.

Dr Piotr Mazur z Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowie – za cykl 3 prac pt. „Patobiologia stenozy aortalnej: wnioski z badań nad populacją pacjentów poddawanych leczeniu kardiochirurgicznemu”. 

 

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla – honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo, otrzymali:

Emil Bik, student VI roku I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – za cykl prac poświęcony chirurgii transplantacyjnej obejmującej przeszczepienia wątroby oraz chirurgii wątroby;

Stanisław Supplitt, student VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – za cykl prac pt. „Photodynamic Therapy as an innovative approach for the treatment of cancer and skin disorders";

Arkadiusz Michalak, student VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi – za cykl prac pt. „Czynniki determinujące kompleksową kontrolę metaboliczną cukrzycy typu 1 wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem roli wysiłku fizycznego i nowych technologii”;

Łukasz Przepiórka, student VI roku I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – za cykl prac pt. ”Zastosowanie metod obrazowania radiologicznego i medycyny opartej na faktach w nowoczesnej neurochirurgii”;    

Dominik Taterra, student V roku Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie – za cykl 2 prac pt. „Anatomia kliniczna w chirurgii”.  

 

Uroczystość wręczania dyplomów nagród i wyróżnień wszystkim laureatom odbędzie się
11 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72
w Warszawie.