Opinia na temat pochodzenia wirusa SARS-CoV-2

W związku z wysuwanymi podejrzeniami, że wirus SARS-CoV-2 nie istnieje albo, że został wytworzony laboratoryjnie Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Wydziału Nauk Medycznych PAN wyjaśnia, co następuje.

1. Wirus SARS-CoV-2 niewątpliwie istnieje, jest to wirus RNA o całkowicie znanej sekwencji genomu. Spośród już znanych wirusów zakaźnych dla człowieka jego sekwencja jest najbardziej zbliżona do wirusa SARS-CoV-1
(tożsama w 80%), natomiast posiada aż 96% podobieństwa do koronawirusa nietoperzy występujących w Chinach.
2. Obecnie istnieją technologie, aby w laboratorium tak zmodyfikować wirusa zwierzęcego, aby stał się on zakaźny dla człowieka. Jednakże takie modyfikacje pozostawiają ślady, które obecnymi technikami można stosunkowo łatwo wykryć. Dotychczas wykonane analizy genomu SARS-Cov- 2 nie wykryły takich śladów, co oznacza, że SARS-CoV-2 jest pochodzenia naturalnego.
3. Zjawisko zmiany organizmu docelowego przez wirusy jest znane i wynika z faktu, że genomy wirusów podlegają naturalnym mutacjom i niektóre z tych mutacji mogą umożliwić wirusowi zakażanie innego gatunku niż miało to miejsce wcześniej.
4. Opinia jest oparta między innymi na następujących publikacjach:

  • Andersen KG, Rambaut A, Lipkin Wł et al. The proximal origin of SARS-CoV-
    2. Nat Med. 2020;26:450-452.
  • Hao P, Zhong W, Song S, Fan S, Li X. Is SARS-CoV-2 originated from laboratory? A rebuttal to the claim of formation via laboratory recombinałion. Emerg Microbes lnfect. 2020;9:545-547.

W imieniu Komitetu Przewodniczący
prof. dr hab. med. Wiesław W. Jędrzejczak

Opinia w formacie PDF do pobrania