Prof. Ryszard Słomski polskim reprezentantem w EFSA

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN został zaproszony do uczestnictwa w pracach i posiedzeniach EFSA Scientific Network for Risk Asessment of GMOs.

 news-wydzial-v-04-06-2020.jpg

European Food Safety Authority (EFSA) - Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności jest agencją Unii Europejskiej zajmująca się niezależnym doradztwem naukowym w sprawie istniejących i pojawiających się zagrożeń związanych z łańcuchem żywnościowym. Siedziba EFSA mieści się w Parmie. Korzyścią uczestniczenia w pracach EFSA jest dostęp do najnowszych informacji dotyczących metod badawczych z zakresu genomiki, biologii syntetycznej i napędów genowych (ang. gene drive). Obecnie prowadzone są prace związane z oceną istniejących wytycznych dotyczących charakterystyki molekularnej i oceny ryzyka środowiskowego dla genetycznie zmodyfikowanych roślin uzyskanych za pomocą biologii syntetycznej, publiczną konsultacją i oceną istniejących wytycznych pod kątem ich adekwatności do charakterystyki drobnoustrojów i oceny ryzyka środowiskowego mikroorganizmów uzyskanych za pomocą biologii syntetycznej.