Instytut Genetyki Człowieka PAN koordynatorem projektu Twinning w programie Horyzont 2020

Instytut Genetyki Człowieka PAN (koordynator) we współpracy z Uniwersytetem w Gandawie (Belgia), Uniwersytetem w Ulm (Niemcy) oraz Uniwersytetem w Groningen (Holandia) od stycznia 2021 r.  rozpocznie realizację projektu pt. „On the road to excellence in unravelling the (epi)genetic landscape of hematologic neoplasms” – NEXT_LEVEL,  finansowanego ze środków Programu Horyzont 2020 w ramach konkursu Twinning. Umowa grantowa z Komisją Europejską na realizację projektu została właśnie podpisana. Konsorcjum otrzyma dofinansowanie w wysokości  899 525 EUR.

Celem projektu jest rozwój potencjału badawczego IGC PAN poprzez współpracę z renomowanymi ośrodkami  zagranicznymi,  obejmującą m.in. warsztaty i seminaria, krótkoterminową  mobilność pracowników i doktorantów,  udział w spotkaniach sieciowych i brokerskich oraz konferencjach naukowych, wspólne publikacje i działania upowszechniające naukę.

Logo_IGC_PAN_-_PL.png h2020-1107.jpg

IMG_20200630_113236.jpg