Nagrody i Wyróżnienia Naukowe Wydziału Nauk Medycznych PAN w 2020 roku

Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk przyznał na Zebraniu Plenarnym w dniu 5 listopada 2020 roku, nagrody naukowe i wyróżnienia:.

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego otrzymał:

Dr hab. Mirosław Ząbek, prof.  z Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum  Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – za opracowanie i wdrożenie nowatorskich i nowoczesnych metod leczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz za działalność organizacyjną i społeczną;

 

Nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego otrzymał:

Zespół w składzie: prof. dr hab. Tomasz Guzik, dr hab. Mateusz Siedliński, dr Ryszard Nosalski z Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie – za cykl 5 publikacji pt. „Opisanie nowych  mechanizmów stanu zapalnego w nadciśnieniu tętniczym i określenie ich znaczenia dla ludzi za pomocą narzędzi genetycznych i badania klinicznego”.  

Nagrodę Wydziałową otrzymali:

Dr Marcin Malinowski z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – za cykl 5 publikacji pt. „Funkcja i biomechanika pierścienia zastawki trójdzielnej i prawej komory serca w zwierzęcym modelu niedomykalności zastawki oraz izolowanych sercach ludzkich”.

Zespół w składzie: prof. Barbara Łukomska, dr hab. Mirosław Janowski, dr Anna Andrzejewska, dr Sylwia Dąbrowska z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego w Warszawie – za cykl 5 prac pt. „Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych oraz pochodzących z nich mikropęcherzyków w endowaskularnym leczeniu udaru mózgu”.

Zespół w składzie: dr hab. Agata Przekora-Kuśmierz, mgr Paulina Kazimierczak
z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – za cykl publikacji pt.  „Kompleksowa analiza przedkliniczna in vitro potencjału biomedycznego nowo opracowanego rusztowania kostnego na bazie nanohydroksyapatytu i kriożelowej matrycy polisacharydowej”.

Nagrodę im. Jana Steffena otrzymała:

Dr Anna Malczewska z Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu  SUM za pracę pt. „Rola mikroRNA w nowotworach neuroendokrynnych jelita cienkiego”.

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla – honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo, otrzymali:

Shan Ali, student V roku Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – za cykl 17 publikacji z zakresu neurochirurgii;

Adrian Bartoszek, student V roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – za cykl 4 publikacji dotyczących gastroenterologii;  

Karolina Brzegowy, studentka IV roku Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie – za publikację pt. „The Internal  Cerebral Vein: New Classification of Branching Patterns Based on CTA”, American Journal of Neuroradiology.";

Ewa Czestkowska, Agnieszka L. Rożanowska, studentki  IV roku Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie – za publikację pt. „Depressed systemic arterial compliance and impaired left ventricular midwall performance in aortic stenosis with concomitant type 2 diabetes: a retrospective cross-sectional study”;

Maciej Dyrbuś, student VI roku Wydziału Nauk Medycznych  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – za cykl 3 publikacji pt. „Niestandardowa diagnostyka w szczególnych populacjach chorych z ciężkimi schorzeniami serca”;

Dominik Kobylarek, student VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – za publikację pt. ”Advances in the Potential Biomarkers of  Epilepsy”; 

Krzysztof Kotowski, student V roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – za cykl 2 prac pt.: „Alternatywne możliwości leczenia BRAFV600E dodatniego czerniaka złośliwego”;

Filip Machaj, Jakub Rosik, studenci V roku Wydziału Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – za pracę pt. „Betulin and its derivatives as novel compounds with different pharmacological effects”;

Anna Michałowska, studentka VI roku Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – za publikację pt.: “Prevalence and anatomic characteristics of single coronary artery diagnosed by computed tomography angiography”;

Grzegorz Zieliński, student II roku, II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – za cykl 3 publikacji pt. „Aktywność mięśni narządu żucia”.