W dniu 24.01.2021 odeszła Profesor dr hab. nauk medycznych Krystyna Domańska-Janik, światowej sławy Uczona, Mentorka i Nauczycielka, nasza Koleżanka. Swoją mądrością, dogłębną wiedzą i wytężoną pracą służyła Instytutowi Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN przez ponad 50 lat

Prof. dr hab. nauk medycznych Krystyna Domańska-Janik ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Warszawskiej Akademii Medycznej. Swoje wykształcenie medyczne połączyła z pasją badacza, a jej podstawową dziedziną zainteresowania stała się neurobiologia. Początki pracy w IMDiK PAN, to współpraca z prof. Prof. Mirosławem Mossakowskim, który był promotorem Jej pracy doktorskiej. W latach 90-tych kierowała Pracownią Neurobiologii Molekularnej w Zakładzie Neurochemii, a następnie Zakładem Neurobiologii Naprawczej, który powołała do realizacji pionierskiego w Polsce nurtu badań nad zastosowaniem komórek macierzystych do leczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Była wieloletnim członkiem Komitetu Nauk Neurologicznych PAN (KNN PAN) oraz Komitetu Neurobiologii PAN (KN PAN). Walczyła o rzetelność prowadzanych terapii komórkowych, starając się stworzyć ich publiczny rejestr, oraz podkreślając konieczność przeprowadzania takich badań w szpitalnych klinikach referencyjnych. W tym celu doprowadziła do powołania Zespołu Terapii Komórkowej OUN w ramach współpracy między Komitetami KNN i KN PAN. Była wieloletnim członkiem Rady Naukowej IMDiK PAN oraz IBB PAN. Była również członkiem licznych krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Otrzymała szereg nagród za wybitne osiągnięcia naukowe. Wychowała nowe pokolenia badaczy.

Krystyna_Domańska-Janik.png