Odszedł prof. Mieczysław Chorąży, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 20 lutego 2021 roku w wieku 95 lat odszedł Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Chorąży,  członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk,  wybitny uczony, nestor krajowej onkologii, specjalista biologii nowotworów. 

Profesor Chorąży był członkiem Prezydium PAN, Prezydium Oddziału PAN w Katowicach, członkiem kilku komitetów naukowych PAN oraz wielu organizacji i towarzystw naukowych.

W czasie wojny działał w konspiracji jako żołnierz Armii Krajowej. Uczestniczył w  powstaniu  warszawskim, w czasie działań wojennych był dwukrotnie ranny.

Uhonorowany doktoratami honoris causa uczelni medycznych w Katowicach i Białymstoku, a także wieloma nagrodami i odznaczeniami państwowymi, m.in. Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

W roku 2017, w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej medycyny i za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, został odznaczony Orderem Orła Białego.

Żegnamy wybitnego uczonego, społecznika i nauczyciela o wielkim autorytecie dla kilku pokoleń lekarzy, Człowieka o wielkiej kulturze, dobroci i wyjątkowej życzliwości dla innych.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Wydział Nauk Medycznych PAN

 prof-chor2202021.jpg