Odszedł od nas Profesor Stefan Zygmunt Angielski

W dniu 22 kwietnia 2022 roku w wieku 93 lat zmarł w Gdańsku Prof. dr hab. n. med. Stefan Zygmunt Angielski, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Był wybitnym uczonym, specjalistą w zakresie biochemii klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej oraz biochemii i fizjologii nerek.


W latach 1990-1993 pełnił funkcję Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w latach 1975-1980 był prorektorem ds. nauki. Profesor Stefan Angielski był inicjatorem powołania Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Trójmiejskiej Sieci Komputerowej, Gdańskiej Szkoły Biochemii Klinicznej. W latach 1975-78 był ekspertem ds. genetyki człowieka WHO.

Profesor Stefan Angielski był członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuki, Ukraińskiej Akademii Nauk oraz krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in.: Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego, członkiem honorowym Amerykańskiego Towarzystwa Fizjologicznego, prezesem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (1976-79), członkiem Komitetu Nauk Fizjologicznych
i Patofizjologii PAN oraz Komitetu Biotechnologii PAN.

Uhonorowany nagrodami Ministra Zdrowia i Prezesa PAN, Medalem National Kidney Foundations oraz Nagrodą Naukową im. Jana Heweliusza. W roku 2020 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za fundamentalny wkład w powstanie nowoczesnej szkoły biochemii klinicznej w Gdańsku oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie i medyczne.
Żegnamy wybitnego uczonego, o wielkim międzynarodowym autorytecie, mentora kadr naukowych i wielkiego organizatora nauki.
Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.