Wręczenie Nagród Naukowych Wydziału Nauk Medycznych PAN za 2021 r.

26 kwietnia br. w Wydziale Nauk Medycznych PAN odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Naukowych.

Nagrodę Wydziałową otrzymali:

Prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim, dr Katarzyna Chamera zespół z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie – za cykl 4 prac pt. „Znaczenie dysfunkcji wybranych białek neuronalnych oraz mikroglejowych w okresie prenatalnym w patomechanizmach schizofrenii – badania w modelach neurorozwojowych”;

Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska, dr Maciej Jerzy Śmiałek, dr Marcin Piotr Sajek, mgr Erkut Ilaslan zespół z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu – za cykl 5 prac pt. „Rola białek NANOS oraz PUM w rozrodzie człowieka oraz niepłodności”; 

Dr hab. Agnieszka Paradowska-Gorycka, dr Barbara Stypińska, dr Anna Wajda zespół z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie – za cykl 5 publikacji pt. „Genetyczne i epigenetyczne różnice w szlaku sygnalizującym U1-RNP/ TLRs/IFN w patogenezie i obrazie klinicznym mieszanej choroby tkanki łącznej (MCTD)”.

W uroczystości uczestniczyli: prof. dr hab. Stanisław J. Czuczwar Wiceprezes PAN, prof. dr hab. Witold Rużyłło Dziekan Wydziału V PAN oraz Laureaci Nagród Naukowych – prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska, dr hab. Agnieszka Paradowska-Gorycka i dr Anna Wajda.

W5_2022_DSC_5915.jpg

W5_2022_DSC_5922.jpg

W5_2022_DSC_5932.jpg

W5_2022_DSC_5937.jpg

W5_2022_DSC_5946.jpg