Konkurs o Nagrodę Naukową im. Jana Steffena Wydziału Nauk Medycznych PAN rozstrzygnięty

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Zebranie Plenarne Wydziału Nauk Medycznych PAN podjęło uchwałę o przyznaniu Nagrody Naukowej im. Jana Steffena Wydziału Nauk Medycznych PAN.

Tegoroczną Laureatką Nagrody została dr n. med. Karolina Wojtowicz z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, nagrodzona za rozprawę doktorską pt.: “Wpływ glikozylacji na mechanizmy obronne komórek związane
z nadekspresją białek MDR oraz kryptami komórkowymi”.

Fundatorem Nagrody jest firma New Technologies Enterprise Sp. z o.o. w Warszawie.

Poparcie dla rezydentów

W uchwale przyjętej na Zebraniu Plenarnym w dniu 26 października 2017 r. Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk popiera postulat dotyczący zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia zgodnie z propozycjami rezydentów.

Antoni Horst Memorial Lectures - cykl wykładów

W dniu 7 czerwca 2017 w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu odbył się pierwszy wykład w ramach cyklu Antoni Horst Memorial Lectures. Ta seria prestiżowych, corocznych wykładów wygłaszanych przez wybitnych przedstawicieli nauki, prezentuje szeroki wachlarz problemów związanych z nauką, widzianych w szerszym kontekście: politycznym, filozoficznym, socjologicznym, historycznym, itp. W założeniu seria wykładów jest również formą uczczenia pamięci inicjatora i założyciela Instytutu Genetyki Człowieka PAN, członka rzeczywistego PAN, prof. dr. Antoniego Horsta (1915-2003).

Czytaj więcej

Odszedł wybitny polski uczony: Prof. dr hab. Andrzej Trzebski

W dniu 5 lipca 2017 r. zmarł Profesor Andrzej Trzebski, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej medycyny, fizjolog i neurofizjolog. Jego specjalność naukowa to fizjologia człowieka ze szczególnym uwzględnieniem neuroregulacji układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.

Czytaj więcej

Profesor Mieczysław Chorąży odznaczony Orderem Orła Białego

W dniu 3 maja 2017 r. z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja w 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja podczas uroczystości na Zamku Królewskim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył najwyższe odznaczenia państwowe. Orderem Orła Białego został odznaczony prof. Mieczysław Chorąży, członek rzeczywisty PAN, w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej medycyny, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej.

Czytaj więcej

Odszedł wielki przyjaciel wielu środowisk naukowych w Polsce Profesor doktor medycyny JØRGEN KIELER (1919 2017)

W dniu 19 lutego 2017 roku zmarł w Horsholm (Dania) wieloletni członek zagraniczny PAN (od 1985 roku), b. wieloletni dyrektor Instytutu Fibiger w Kopenhadze (1960-1987), b. prezes Europejskiego Towarzystwa do Walki z Rakiem (1983-1987), aktywny członek ruchu oporu w Danii (1943-1944),  zaangażowany  w ewakuację Żydów do Szwecji, więzień obozów koncentracyjnych w Neuengamme i Porta Westfalica, autor licznych opracowań historycznych z okresu II Wojny Światowej.

Czytaj więcej