5 listopada 2015 r. odbyło się zebranie plenarne Wydziału V PAN

W dniu 5 listopada 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się zebranie plenarne Wydziału V Nauk Medycznych PAN.
W czasie posiedzenia Dziekan Wydziału, prof. Witold Rużyłło przekazał między innymi informację o przebiegu wyborów w Komitetach Naukowych, podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagród i wyróżnień naukowych Wydziału V Nauk Medycznych PAN.

Czytaj więcej