5 listopada 2015 r. odbyło się zebranie plenarne Wydziału V PAN

W dniu 5 listopada 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się zebranie plenarne Wydziału V Nauk Medycznych PAN.
W czasie posiedzenia Dziekan Wydziału, prof. Witold Rużyłło przekazał między innymi informację o przebiegu wyborów w Komitetach Naukowych, podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagród i wyróżnień naukowych Wydziału V Nauk Medycznych PAN.

Czytaj więcej

Konferencja Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka i Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk pt.: „Żywność modyfikowana genetycznie wady i zalety”

Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka, pod patronatem Wydziału Nauk Medycznych PAN, organizuje od 2009 roku wspólnie z Komitetem Nauk o Żywności, coroczne konferencje z cyklu „Żywność, żywienie a zdrowie”, poświęcone aktualnym problemom w nauce o żywności, żywieniu i zdrowiu. Ostatnia w obecnej kadencji, VII z kolei, dotyczyła żywności modyfikowanej genetycznie, która wzbudza wiele kontrowersji.

Czytaj więcej