Konferencja Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka i Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk pt.: „Żywność modyfikowana genetycznie wady i zalety”

Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka, pod patronatem Wydziału Nauk Medycznych PAN, organizuje od 2009 roku wspólnie z Komitetem Nauk o Żywności, coroczne konferencje z cyklu „Żywność, żywienie a zdrowie”, poświęcone aktualnym problemom w nauce o żywności, żywieniu i zdrowiu. Ostatnia w obecnej kadencji, VII z kolei, dotyczyła żywności modyfikowanej genetycznie, która wzbudza wiele kontrowersji.

Czytaj więcej