Instytuty naukowe PAN na liście Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących

W obecności prof. Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego i premiera Donalda Tuska ogłoszona została lista Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. Zwycięskie jednostki naukowe otrzymają bardzo wysokie środki na dalszy rozwój i badania. Lista jest wynikiem konkursu w ramach rozpoczętego narodowego programu wspierania najlepszych jednostek naukowych w Polsce. Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego otrzymały najlepsze w swojej dziedzinie ośrodki naukowe.

Czytaj więcej

Metoda pozytonowej tomografii emisyjnej w medycynie

W nawiązaniu do konferencji Positron Emission Tomography in Research and Diagnostics, która odbędzie się 16 maja 2012 roku zamieszczamy zapowiedziany uprzednio artykuł prof. dr hab. Leszka Królickiego i współpracowników. Należy go traktować jako kontynuację zamieszczonego poprzednio artykułu prof. dr hab. Jerzego Jastrzębskiego, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Jacek Zaremba
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych PAN

Czytaj więcej

Wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi - priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, 2011

W okresie 6 miesięcy polskiej prezydencji w Radzie UE, temat zaburzeń komunikacyjnych u dzieci w krajach Unii, potrzeby ich wczesnego wykrywania i leczenia w celu wyrównywania szans edukacyjnych, społecznych i ekonomicznych dzieci dotkniętych dysfunkcjami, stał się jednym z ważniejszych zagadnień z obszaru zdrowia publicznego, omawianych w ramach Priorytetu „Zmniejszanie różnic w zdrowiu społeczeństw Europy".

Czytaj więcej

Komitety: czy i jakie?

W epoce, którą umownie określić można jako „przedinformatyczną" (mniej więcej do końca „drugiej fali" Tofflera), komitety naukowe PAN stanowiły ważne forum wymiany informacji naukowej i tworzenia ekspertyz dla środowiska naukowego i na zewnątrz.

Czytaj więcej

"Jak ustrzec się grypy"

Szanowni Państwo,

zbliża się okres szczepień profilaktycznych przeciwko grypie. W związku z tym polecam Państwu artykuł prof.dr hab. n.med. Lidii Brydak - wybitnego eksperta w tej dziedzinie.

Czytaj więcej