Archiwa, biblioteki, muzea

Archiwa PAN gromadzą, przechowują, opracowują, zabezpieczają i udostępniają materiały archiwalne oraz prowadzą działalność informacyjną. Do ważnych zadań Archiwów należy również prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej i wydawniczej, a także informacyjnej i popularyzatorskiej. Zbiory znajdujące się w Archiwach są digitalizowane, mikrofilmowane oraz poddawane konserwacji.

Biblioteki PAN realizują m.in. zadania z zakresu gromadzenia, opracowania i udostępniania piśmiennictwa i innych rodzajów zbiorów szczególnie dotyczących regionu, a także z zakresu bibliografii, bibliologii, bibliotekoznawstwa oraz dokumentacji naukowej.

Prowadzą badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe stosownie do tradycji profilu działania. Współdziałają z placówkami naukowymi i jednostkami PAN oraz innymi jednostkami naukowymi i kulturalnymi w promocji i upowszechnianiu osiągnięć nauki i kultury. Prowadzą akcje wystawiennicze.

Muzeum Ziemi PAN zajmuje się pracami związanymi z prowadzonymi badaniami naukowymi, dokumentacją i waloryzacją zbiorów. Prowadzone w Muzeum Ziemi PAN prace badawcze mają z założenia charakter interdyscyplinarny i wiążą się ściśle z profilem gromadzonych zbiorów oraz głównymi kierunkami działalności w zakresie upowszechniania nauk o Ziemi i popularyzacji wiedzy przyrodniczej.