UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Nabór na stanowisko specjalisty w Stacji Naukowej PAN w Paryżu

 

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu

ogłasza nabór na stanowisko

SPECJALISTY 

(do spraw organizacji wydarzeń naukowych)

 

Oferujemy: umowa o pracę zawarta na prawie polskim na 3 miesięczny okres próbny, a następnie na czas określony (maksymalnie do 33 miesięcy). Rozpoczęcie pracy planowane na styczeń/luty 2017 r.

Miejsce wykonywania pracy: Polska Akademia Nauk, Stacja Naukowa w Paryżu, 74 rue Lauriston, 75116 Paryż

Zakres obowiązków pracownika będzie obejmować:

-    przygotowanie spotkań i konferencji naukowych i innych wydarzeń organizowanych w

Stacji,

-    prowadzenie kalendarza Stacji,

-    tłumaczenia i prowadzenie korespondencji oraz komunikacji w sprawach merytorycznych, organizacyjnych (wydarzenia naukowe) w językach polskim i francuskim (sporadycznie też w języku angielskim),

-    archiwizacja dokumentów i materiałów związanych z korespondencją oraz wydarzeniami naukowymi,

-    obsługa spotkań Rady Programowej SN PAN.

 

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie wyższe (mile widziany doktorat).
 2. Biegła znajomość języka francuskiego w mowie i w piśmie.
 3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
 4. Biegła obsługa i znajomość programów komputerowych: word, excel (mile widziana umiejętność obsługi programów graficznych).
 5. Znajomość struktury nauki i szkolnictwa wyższego we Francji.
 6. Doświadczenie w organizowaniu wydarzeń naukowych oraz promowaniu nauki i jej rezultatów.
 7. Umiejętność pracy w zespole, kreatywność i uczciwość.

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ:

 1. List motywacyjny w języku francuskim,
 2. Przykładowy plan organizacji konferencji naukowej
 3. Życiorys naukowy Kandydata,
 4. Listę zorganizowanych bądź współorganizowanych przez Kandydata przedsięwzięć popularyzujących naukę (m.in. konferencje, festiwale nauki, promocja w mediach, publikacje popularno-naukowe).
 5. Certyfikaty bądź oświadczenia potwierdzające poziom znajomości języków.
 6. Opinia o kandydacie (najchętniej od dwóch pracowników naukowych).
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Pozostałe kopie dokumentów: potwierdzających wykształcenie, wymagany staż pracy, potwierdzających posiadane kwalifikacje, zastrzegamy sobie prawo wglądu na rozmowie rekrutacyjnej;   

 

ZGŁOSZENIA należy przesyłać do dnia 21 listopada 2016 r. do godziny 11.12 w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja@paris.pan.pl oraz listem poleconym na adres: Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu

74  rue Lauriston

75  116 Paryż

z dopiskiem Kandydatura na stanowisko specjalisty do spraw organizowania wydarzeń naukowych

Prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)”.

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami, którzy zostaną powiadomieni telefonicznie, bądź na e-mail o kwalifikacji do następnego etapu naboru. Oferty odrzucone zostaną usunięte.

Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Warszawie bądź w siedzibie Stacji w Paryżu, w listopadzie lub grudniu 2016 r. Przejazd na koszt własny

Kandydata, nocleg w Paryżu na koszt Stacji.

 

Wszelkie pytania należy kierować na adres: rekrutacja@paris.pan.pl

Praca dla wybranego Kandydata będzie Jego jedynym miejscem pracy