UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Zawiadomienie o wyborze dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu

W oparciu o wyniki postępowania konkursowego oraz otrzymane rekomendacje Członków Komisji Konkursowej Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński podjął decyzję o powierzeniu dr. hab. Maciejowi Foryckiemu stanowiska dyrektora pomocniczej jednostki naukowej PAN Stacji Naukowej w Paryżu na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 października 2017 r.